Posts Tagged ‘markkinointi’

Täsmällistä B2B-markkinointia

Tuesday, July 8th, 2008

Pitkäjänteinen markkinointiviestintä tavoitteiden mukaisine mittareineen ja vertailuineen mahdollistaa jatkuvan markkinoinnin kehittämisen. Tavoitteellinen markkinointiviestintä lähtee yrityksen asiakastavoitteista. Laaditun markkinointiviestintäohjelman vaikutusten jatkuva mittaaminen ja tulosten vertailu tuottaa täsmällistä tietoa jatkuvasti ja näin nähdään mitkä toimenpiteet tuottavat tulosta.

B2B-markkinointiviestintä on taitolaji. Vaikutusten mittaaminen, vertailu ja seuranta säästää myös resursseja, kun markkinointisuunnitelma tiivistyy olennaiseen. Keräämällä tietoa markkinoinnin vaikutuksista voidaan luoda toimiva ja tehokas toimintamalli, jossa jokainen liike on harkittu ja hallittu.

Markkinointi on kokonaisuus

Thursday, June 26th, 2008

Markkinoinnin oleellinen ajatus on, että kaikki osa-alueet pelaavat samaa peliä. Mainonnan, julkisuuden, myynninedistämisen ja henkilökohtaisen myyntityön on muodostettava kokonaisuus, jonka eri osatekijät vaikuttavat toisiinsa.

Markkinointia ei pitäisi ajatella yksittäisinä toimenpiteinä, vaan kiinteänä osana yrityksen toimintaa. Markkinointi sisältää myös muutakin kuin pelkän mainonnan – tai myyntityön. Yrityksen strategia tuotteidensa myymiseksi koostuu kokonaisuudesta, jossa yhdistellään erilaisia viestintäkeinoja. Paras kokonaisuus saadaan, kun suunnittelun alkuvaiheessa panostetaan tavoitteiden määrittelemiseen ja toteutettavaa ohjelmaa seurataan säännöllisesti ja mukautetaan saatujen tulosten perusteella.