Posts Tagged ‘kotisivut’

B-to-B markkinointi on asiakkaan tarpeen tunnistamista

Thursday, August 28th, 2008

Onko yrityksessänne tilanne se, että kauppaa tehdään kohtalaisen harvakseltaan, mutta isoja summia kerralla? Tällaisessa tilanteessa ostajapuolella on tarve tuotteillenne/palveluillenne aika harvoin. Kun ostoikkuna aukeaa ja prospekti antaa signaalin tarpeesta, oletteko silloin valmiina? Onko teillä välineet tunnistaa näitä signaaleja?

Vuoden mittaan tapahtuva säännöllinen asiakkaan kontaktointi on yksi tapa tunnistaa nämä signaalit. Kontaktointi voi tapahtua monessa eri kanavassa ja molempiin suuntiin. Onko kotisivunne kävijäanalyysi viritetty palvelemaan tätä tarkoitusta?

Internet-sivut kuntoon

Monday, July 7th, 2008

Tärkein ja ensimmäinen toimenpide internet-asiakkaidesi löytämiseksi on siis luoda yrityksellesi käyttäjäystävälliset ja toimivat internet-sivut. Internet-sivuilla yritykselläsi on mahdollisuus esittäytyä asiakkaillesi laajemmin kuin perinteisissä medioissa ja toisaalta tarjota hyvinkin kattavaa tietoa yrityksesi tuotteista ja palveluista. Internet-sivuilta asiakkaidesi on mahdollista löytää juuri heidän kaipaamansa tieto nopeasti ja helposti.

Internet-sivujen käyttäjäystävällisyys tarkoittaa monia asioita. Sivuilla kävijän on löydettävä etsimänsä tieto helposti ja sivujen täytyy kokonaisuutena toimia ongelmitta.  Erityisen tärkeää on muistaa, että internet-sivuja ei tehdä yrityksesi toimialan asiantuntijoille, vaan asiakkaille. Turha kikkailu syö käyttäjäystävälliyyttä ja vaikka monimutkaiset ohjelmat ja animaatiot näyttäisivätkin hienoilta, ne eivät lisää internet-sivujesi arvoa asiakkaiden silmissä.

Internet-sivujen huolellinen toteutus maksaa itse itsensä takaisin asiakastyytyväisyytenä ja kävijämäärien lisääntymisenä.  Toimivat ja yrityksesi muun markkinointimateriaalin kanssa yhteneväiset internet-sivut ovat hyvää asiakaspalvelua.

Compegran säännöllisen sisällöntuotannon palvelut.