Posts Tagged ‘kotisivut yrityksille’

Yrityksen kotisivut kuntoon näillä ohjeilla…

Tuesday, September 9th, 2008

Onko yrityksenne kotisivut valjastettu niihin tarpeisiin, mitä kotisivuilla on mahdollista saavuttaa?

Näillä kysymyksillä voitte haarukoida kotisivujenne tehoa ja tehdä tarvittavat parannukset.

1. Onko kotisivujen osoite helppo kirjoittaa ja muistaa?

2. Selviääkö sivuston tarkoitus kävijälle heti?

3. Milloin sivustoa viimeksi päivitettiin?

4. Kuinka kauan sivun lataus kestää?

5. Onko sivuilla selkeä kehotus seuraavaan vaiheeseen, esim. yhteydenottoon?

6. Seurataanko sivuston kävijämääriä ja heidän liikkeitään sivuilla?

7. Onko sivulla selkeä, järkevä otsikko?

Alkuperäinen lista.

Näiden kysymysten avulla on mahdollista selvittää sivustonne nykytaso. Kun tehdään kotisivut yritykselle on niiden tarkoitus helpottaa yrityksenne tavoitteita eli tehdä kauppaa. Konsultoimme mielellämme tarkemmin kotisivuasioissa.