Posts Tagged ‘kävijäanalyysi’

B-to-B markkinointi on asiakkaan tarpeen tunnistamista

Thursday, August 28th, 2008

Onko yrityksessänne tilanne se, että kauppaa tehdään kohtalaisen harvakseltaan, mutta isoja summia kerralla? Tällaisessa tilanteessa ostajapuolella on tarve tuotteillenne/palveluillenne aika harvoin. Kun ostoikkuna aukeaa ja prospekti antaa signaalin tarpeesta, oletteko silloin valmiina? Onko teillä välineet tunnistaa näitä signaaleja?

Vuoden mittaan tapahtuva säännöllinen asiakkaan kontaktointi on yksi tapa tunnistaa nämä signaalit. Kontaktointi voi tapahtua monessa eri kanavassa ja molempiin suuntiin. Onko kotisivunne kävijäanalyysi viritetty palvelemaan tätä tarkoitusta?