Posts Tagged ‘internet-sivut’

Verkkokaupasta lisäpotkua myyntiin

Tuesday, July 22nd, 2008

Markkinoinnin lisäksi internetiä on mahdollista hyödyntää myynnin tukena. Luomalla yrityksellesi toimivan ja käyttäjäystävällisen verkkokaupan, tuotteesi ovat asiakkaiden ulottuvilla helposti ja nopeasti, juuri asiakkaillesi sopivana aikana. Tuotteista riippuen verkkokauppa voi olla yhtä merkittävä tulonlähde kuin perinteisetkin myyntikanavat. Verkkokaupalla on lisäksi lukuisia etuja: erilaiset verkkokauppaohjelmistot tekevät myyntiprosessista yksinkertaisemman ja monet toiminnot suoritetaan automaattisesti näiden ohjelmistojen toimesta. Näin myyntikustannukset pienenevät ja kaikki hyötyvät.

Menestyvä verkkokauppa edellyttää kuitenkin erinomaista käytettävyyttä. Asiakkaan täytyy löytää verkkokaupasta juuri haluamansa tuote helposti ja nopeasti ja lisäksi verkkokaupan tulee tarjota riittävän selkeää tuotetietoa ostopäätöksen tueksi. Varsinaisen ostotapahtuman on sujuttava häiriöttä ja ilman epätietoisuutta siitä, mitä missäkin vaiheessa tapahtuu. Mikäli verkkokaupan perustoiminnoissa ilmenee ongelmia, asiakas siirtyy helposti kilpailijan verkkokaupan asiakkaaksi.  Internetin nopeus ja mutkattomuus tarkoittaa myös sitä, että ostopaikan vaihtamisen kynnys on huomattavan pieni.

Käyttäjäystävällinen verkkokauppa on yrityksellesi hyvä kilpailuvaltti. Parhaassa tapauksessa verkkokauppa tuo yrityksesi ulottuville kokonaan uudet markkinat, sillä ostotapahtumat eivät ole enää paikasta tai ajasta riippuvaisia.  Verkkokaupan perustaminen ei silti ole vaikeaa eikä kallista. Markkinoilla on tarjolla useita verkkokauppasovelluksia, joiden käyttäminen ei vaadi erikoistaitoja.

Olipa yrityksesi toimiala tai -paikka mikä tahansa, internet on aina uusi mahdollisuus. Compegra auttaa verkkokauppatoiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä.

Internet on kaksisuuntainen viestintäkanava

Thursday, July 17th, 2008

Internet on parhaimmillaan kaksisuuntainen viestintäkanava, jonka kautta voit viestiä asiakkaillesi ja asiakkaasi voivat kontaktoida yritystäsi. Kun yrityksesi internet-sivut antavat asiakkaillesi mahdollisuuden tehdä kyselyitä ja aktivoivat asiakkaitasi ottamaan itse yhteyttä yritykseesi, käytössäsi on aivan uudenlainen viestintäkanava. Erilaiset valmiit kysely- ja tarjouspyyntölomakkeet tuovat yrityksesi ulottuville jo valmiiksi kiinostuneet asiakkaat.

Internetin avulla yrityksesi voi hyödyntää aivan uudenlaisia markkinointiviestintäkeinoja. Internetin kautta asiakkaasi voivat kontaktoida yrityksesi avainhenkilöitä suoraan, eivätkä asiakkaiden yhteydenotot ole aukioloajoista riipuvaisia. Internetin kaksisuuntaisuus mahdollistaa myös sen, että yrityksesi voi tiedottaa kampanjoista ja uutuuksista asiakkaille lähes reaaliajassa. Parhaita internetsivuja päivitetään jatkuvasti ja näin asiakkaille tarjotaan jatkuvasti tuoretta tietoa heitä kiinnostavista tuotteista ja palveluista.

Compegran internet-markkinoinnin palvelut. 

Internet-sivut kuntoon

Monday, July 7th, 2008

Tärkein ja ensimmäinen toimenpide internet-asiakkaidesi löytämiseksi on siis luoda yrityksellesi käyttäjäystävälliset ja toimivat internet-sivut. Internet-sivuilla yritykselläsi on mahdollisuus esittäytyä asiakkaillesi laajemmin kuin perinteisissä medioissa ja toisaalta tarjota hyvinkin kattavaa tietoa yrityksesi tuotteista ja palveluista. Internet-sivuilta asiakkaidesi on mahdollista löytää juuri heidän kaipaamansa tieto nopeasti ja helposti.

Internet-sivujen käyttäjäystävällisyys tarkoittaa monia asioita. Sivuilla kävijän on löydettävä etsimänsä tieto helposti ja sivujen täytyy kokonaisuutena toimia ongelmitta.  Erityisen tärkeää on muistaa, että internet-sivuja ei tehdä yrityksesi toimialan asiantuntijoille, vaan asiakkaille. Turha kikkailu syö käyttäjäystävälliyyttä ja vaikka monimutkaiset ohjelmat ja animaatiot näyttäisivätkin hienoilta, ne eivät lisää internet-sivujesi arvoa asiakkaiden silmissä.

Internet-sivujen huolellinen toteutus maksaa itse itsensä takaisin asiakastyytyväisyytenä ja kävijämäärien lisääntymisenä.  Toimivat ja yrityksesi muun markkinointimateriaalin kanssa yhteneväiset internet-sivut ovat hyvää asiakaspalvelua.

Compegran säännöllisen sisällöntuotannon palvelut.