Missio

Compegra Oy:n tehtävä on edistää suomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä. Compegra tekee sen markkinointiviestinnän keinoin antamalla asiantuntija-apua.

Compegran palvelutuotteet ja toimintatavat on laadittu sellaisiksi, että suomalainen pk-yritys voi niitä käyttämällä saada suuremman tuoton markkinointipanostuksilleen. Tämä voi tarkoittaa, että sama vaikutus saadaan aikaan pienemmällä panostuksella tai samalla panostuksella saadaan mittavammat vaikutukset.

Lisäksi Compegra sitoutuu pitkäaikaiseen yhteistyöhön seuraamalla ja raportoimalla tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia sekä korjaamaan toimenpideohjelmaa vaikutusten tehostamiseksi.