Archive for the ‘Markkinointiviestintä’ Category

Markkinointiohjelmalla kilpailuetua ja säästöä

Thursday, October 23rd, 2008

Compegra on modernin markkinoinnin asiantuntija. Luomme helposti ymmärrettävän syy-seuraus-suhteen markkinoinnin ja myynnin välille, jolloin markkinoinnin kustannukset muuttuvat hyväksyttäväksi investoinniksi.

Hallitsemme perinteisen mainonnan lisäksi myös internetin markkinointitaktiikat; asiakkaamme saavat entistä laajemmat palvelut yhden yhteistyökumppanin kautta. Perusteellisen pohjatyön ansiosta laadimme markkinointisuunnitelman, jossa ei ole mitään liikaa, eikä mitään liian vähän ja joka edistää johdonmukaisesti asiakkaan tavoitteiden toteutumista.

Suunnitelmallisuus tuo asiakkaillemme kilpailuetua ja säästöä, kun markkinointi hoidetaan täsmällisenä toimenpideohjelmana.

Verkkokauppa on ajattelutapa ei tekninen ratkaisu

Monday, October 13th, 2008

Verkkokaupalla on mahdollisuus saavuttaa hyviä tuloksia. Varsinkin näin hiljenevän talouden aikaan on oleellista, että olet listalla, kun aktiiviset internetin käyttäjät etsivät tietoa haluamistaan tuotteista.

Verkkokaupan pystyttäminen ei ole vaikeaa. Verkkokauppa ei ole tekniikkaa, tekniset ratkaisut ovat alisteisia työkaluja sille tavoitteelle, minkä asetat verkkoliiketoiminnallesi. Verkkokauppaa ei voi aloittaa valitsemalla parhaalta tuntuva tekninen ratkaisu. Tekninen puoli on hoidettavissa jopa ilmaiseksi, eikä se ole edes kovin ratkaiseva menestyksen kannalta!

Oleellisin seikka on löytää asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita tuotteestasi! Nämä internetin käyttäjät on mahdollista löytää ennen kuin verkkokauppaa edes pystyttää. Kyse on markkinan testaamisesta. Tuottamalla kohderyhmääsi kiinnostavaa arvokasta sisältöä verkkoon, tiedät parissa viikossa, kannattaako tälle markkinalle tarjota netistä ostettavavia tuotteita. Mikäli kävijämäärät ovat kohdallaan ja sivuilla vietetty aika indikoi kiinnostusta, voit ryhtyä tarjoamaan heille jotain ostettavaa.

Tarjoa ensin yhtä tai kahta tuotetta. Verkkokauppajärjestelmän saat tätä testiä varten ilmaiseksi (etsi Googlella). Verkkomaksujärjestelmä maksaa kuukausittain muutamia kymppejä, mutta senkin saa kätevästi yhdestä osoitteesta, jolloin ei tarvitse jokaisessa pankissa juosta (verkkomaksut.fi).

* * * *

Compegra konsultoi verkkokaupan aloittamisessa ja kehittämisessä. Kysy lisää: compegra@compegra.fi tai 0400 971 274/Teemu Korpi

B2B markkinointi lähtee asiakasnäkökulman tunnistamisesta

Wednesday, July 2nd, 2008

B2B-markkinoinnissa asiakasryhmän analysointi on markkinointiviestintäsuunnitelman lähtökohta, jolla varmistetaan oikeiden toimenpiteiden ajallinen ja päätöksentekovaiheen mukainen kohdistaminen. Mitä paremmin tässä onnistutaan, sitä tehokkaampaa markkinointiviestintä on.

Ymmärtämällä asiakkaan päätöksentekoprosessia ja tunnistamalla prosessin vaiheet, voidaan määritellä markkinointiviestinnän tavoitteet ja sisäinen aikataulu. B2B-markkinointi kootaan yhtenäiseksi paketiksi sellaisia viestintätoimenpiteitä, jotka edistävät parhaiten yrityksen asiakastavoitteita. Näistä tavoitteista saadaan myös markkinointiviestinnän osatavoitteet ja markkinointi integroituu luontevasti osaksi yrityksen toimintaa.

Markkinointi on kokonaisuus

Thursday, June 26th, 2008

Markkinoinnin oleellinen ajatus on, että kaikki osa-alueet pelaavat samaa peliä. Mainonnan, julkisuuden, myynninedistämisen ja henkilökohtaisen myyntityön on muodostettava kokonaisuus, jonka eri osatekijät vaikuttavat toisiinsa.

Markkinointia ei pitäisi ajatella yksittäisinä toimenpiteinä, vaan kiinteänä osana yrityksen toimintaa. Markkinointi sisältää myös muutakin kuin pelkän mainonnan – tai myyntityön. Yrityksen strategia tuotteidensa myymiseksi koostuu kokonaisuudesta, jossa yhdistellään erilaisia viestintäkeinoja. Paras kokonaisuus saadaan, kun suunnittelun alkuvaiheessa panostetaan tavoitteiden määrittelemiseen ja toteutettavaa ohjelmaa seurataan säännöllisesti ja mukautetaan saatujen tulosten perusteella.

Massamarkkinointi ei kannata

Wednesday, April 2nd, 2008

Massiivisella mainoskampanjalla on nykypäivänä turha yrittää saadaa huikeita tuottoja. Saman myynnin saa aikaiseksi tuntemalla kohderyhmän tarkemmin ja tarjoamalla heille sitä mitä he haluavat. Yksi väline tämän saavuttamiseksi on internet.

(more…)