Archive for the ‘Digitaalinen markkinointi’ Category

Yrityksen kotisivut kuntoon näillä ohjeilla…

Tuesday, September 9th, 2008

Onko yrityksenne kotisivut valjastettu niihin tarpeisiin, mitä kotisivuilla on mahdollista saavuttaa?

Näillä kysymyksillä voitte haarukoida kotisivujenne tehoa ja tehdä tarvittavat parannukset.

1. Onko kotisivujen osoite helppo kirjoittaa ja muistaa?

2. Selviääkö sivuston tarkoitus kävijälle heti?

3. Milloin sivustoa viimeksi päivitettiin?

4. Kuinka kauan sivun lataus kestää?

5. Onko sivuilla selkeä kehotus seuraavaan vaiheeseen, esim. yhteydenottoon?

6. Seurataanko sivuston kävijämääriä ja heidän liikkeitään sivuilla?

7. Onko sivulla selkeä, järkevä otsikko?

Alkuperäinen lista.

Näiden kysymysten avulla on mahdollista selvittää sivustonne nykytaso. Kun tehdään kotisivut yritykselle on niiden tarkoitus helpottaa yrityksenne tavoitteita eli tehdä kauppaa. Konsultoimme mielellämme tarkemmin kotisivuasioissa.

Verkkokaupasta lisäpotkua myyntiin

Tuesday, July 22nd, 2008

Markkinoinnin lisäksi internetiä on mahdollista hyödyntää myynnin tukena. Luomalla yrityksellesi toimivan ja käyttäjäystävällisen verkkokaupan, tuotteesi ovat asiakkaiden ulottuvilla helposti ja nopeasti, juuri asiakkaillesi sopivana aikana. Tuotteista riippuen verkkokauppa voi olla yhtä merkittävä tulonlähde kuin perinteisetkin myyntikanavat. Verkkokaupalla on lisäksi lukuisia etuja: erilaiset verkkokauppaohjelmistot tekevät myyntiprosessista yksinkertaisemman ja monet toiminnot suoritetaan automaattisesti näiden ohjelmistojen toimesta. Näin myyntikustannukset pienenevät ja kaikki hyötyvät.

Menestyvä verkkokauppa edellyttää kuitenkin erinomaista käytettävyyttä. Asiakkaan täytyy löytää verkkokaupasta juuri haluamansa tuote helposti ja nopeasti ja lisäksi verkkokaupan tulee tarjota riittävän selkeää tuotetietoa ostopäätöksen tueksi. Varsinaisen ostotapahtuman on sujuttava häiriöttä ja ilman epätietoisuutta siitä, mitä missäkin vaiheessa tapahtuu. Mikäli verkkokaupan perustoiminnoissa ilmenee ongelmia, asiakas siirtyy helposti kilpailijan verkkokaupan asiakkaaksi.  Internetin nopeus ja mutkattomuus tarkoittaa myös sitä, että ostopaikan vaihtamisen kynnys on huomattavan pieni.

Käyttäjäystävällinen verkkokauppa on yrityksellesi hyvä kilpailuvaltti. Parhaassa tapauksessa verkkokauppa tuo yrityksesi ulottuville kokonaan uudet markkinat, sillä ostotapahtumat eivät ole enää paikasta tai ajasta riippuvaisia.  Verkkokaupan perustaminen ei silti ole vaikeaa eikä kallista. Markkinoilla on tarjolla useita verkkokauppasovelluksia, joiden käyttäminen ei vaadi erikoistaitoja.

Olipa yrityksesi toimiala tai -paikka mikä tahansa, internet on aina uusi mahdollisuus. Compegra auttaa verkkokauppatoiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä.

Internet on kaksisuuntainen viestintäkanava

Thursday, July 17th, 2008

Internet on parhaimmillaan kaksisuuntainen viestintäkanava, jonka kautta voit viestiä asiakkaillesi ja asiakkaasi voivat kontaktoida yritystäsi. Kun yrityksesi internet-sivut antavat asiakkaillesi mahdollisuuden tehdä kyselyitä ja aktivoivat asiakkaitasi ottamaan itse yhteyttä yritykseesi, käytössäsi on aivan uudenlainen viestintäkanava. Erilaiset valmiit kysely- ja tarjouspyyntölomakkeet tuovat yrityksesi ulottuville jo valmiiksi kiinostuneet asiakkaat.

Internetin avulla yrityksesi voi hyödyntää aivan uudenlaisia markkinointiviestintäkeinoja. Internetin kautta asiakkaasi voivat kontaktoida yrityksesi avainhenkilöitä suoraan, eivätkä asiakkaiden yhteydenotot ole aukioloajoista riipuvaisia. Internetin kaksisuuntaisuus mahdollistaa myös sen, että yrityksesi voi tiedottaa kampanjoista ja uutuuksista asiakkaille lähes reaaliajassa. Parhaita internetsivuja päivitetään jatkuvasti ja näin asiakkaille tarjotaan jatkuvasti tuoretta tietoa heitä kiinnostavista tuotteista ja palveluista.

Compegran internet-markkinoinnin palvelut. 

Internet-sivut kuntoon

Monday, July 7th, 2008

Tärkein ja ensimmäinen toimenpide internet-asiakkaidesi löytämiseksi on siis luoda yrityksellesi käyttäjäystävälliset ja toimivat internet-sivut. Internet-sivuilla yritykselläsi on mahdollisuus esittäytyä asiakkaillesi laajemmin kuin perinteisissä medioissa ja toisaalta tarjota hyvinkin kattavaa tietoa yrityksesi tuotteista ja palveluista. Internet-sivuilta asiakkaidesi on mahdollista löytää juuri heidän kaipaamansa tieto nopeasti ja helposti.

Internet-sivujen käyttäjäystävällisyys tarkoittaa monia asioita. Sivuilla kävijän on löydettävä etsimänsä tieto helposti ja sivujen täytyy kokonaisuutena toimia ongelmitta.  Erityisen tärkeää on muistaa, että internet-sivuja ei tehdä yrityksesi toimialan asiantuntijoille, vaan asiakkaille. Turha kikkailu syö käyttäjäystävälliyyttä ja vaikka monimutkaiset ohjelmat ja animaatiot näyttäisivätkin hienoilta, ne eivät lisää internet-sivujesi arvoa asiakkaiden silmissä.

Internet-sivujen huolellinen toteutus maksaa itse itsensä takaisin asiakastyytyväisyytenä ja kävijämäärien lisääntymisenä.  Toimivat ja yrityksesi muun markkinointimateriaalin kanssa yhteneväiset internet-sivut ovat hyvää asiakaspalvelua.

Compegran säännöllisen sisällöntuotannon palvelut.

Löydä internet-asiakkaasi ja laajenna toimialuettasi

Monday, June 30th, 2008

Yli kolme miljoonaa suomalaista käyttää internetiä säännöllisesti. Tässä joukossa piilee siis valtava asiakaspotentiaali, joka on myös sinun yrityksesi ulottuvilla. Luomalla yrityksellesi uskottavat internetsivut olet vuorokauden jokaisena hetkenä asiakkaidesi tavoitettavissa. Tilastokeskuksen mukaan vähintään kerran viikossa internetiä käyttää jopa 75 prosenttia väestöstä, joten haluathan yrityksesi olevan tämän käyttäjäryhmän löydettävissä?

Olennaisinta interneissä ovat näkyvyys ja löydettävyys. Kun yritykselläsi on toimivat ja asiakasryhmään vetoavat internetsivut, jotka löytyvät lisäksi oikeilla hakusanoilla oikeista paikoista, on käytössäsi täysin uusi markkinointikanava. Internetmarkkinoinnin hyötysuhde kasvaa vain ajan myötä ja sen hyödyntämiselle rajat asettaa vain mielikuvitus.

Lue lisää Compegran internet-markkinoinnin palveluista.