Haastava, raastava markkinointibudjetti

Miten muuttaa suunnitelmat selkeiksi säveliksi?

Toimivan markkinointisuunnitelman lisäksi yritys tarvitsee toimivan ja realistisen markkinointibudjetin (katso tästä laskelmamalli). Budjetin laatiminen on vähintäänkin yhtä haastavaa ja tärkeää kuin itse markkinointisuunnitelman koostaminen, sillä suunnitelma on vasta ajatus toteutettavista toimenpiteistä ja budjetti mahdollistaa konkreettisen toiminnan. Budjettiasioissa ei kannata luikerrella siitä, mistä aita on matalin; edellisen vuoden budjetin siirtäminen sellaisenaan seuraavan vuoden talousarvioon on helppoa, mutta tuhoisaa. Budjettilaskelmia ei voi perustaa pelkkien hatusta heitettyjen arvioiden varaan, vaan taustalla tulee olla realistinen käsitys hinnoittelusta, markkinoinnin kuluista ja konkreettisista, toteutettavista markkinointitoimenpiteistä.

Realistisen markkinointibudjetin pohjana on siis riittävän yksityiskohtainen markkinointisuunnitelma. Toimenpidetasolle menevä markkinointisuunnitelma on helppoa aikatauluttaa ja budjetoida ja näin arviot ja ennusteet saadaan muutettua konkreettiseksi toimintasuunnitelmaksi. Aikataulutettu markkinointisuunnitelma auttaa myös kustannusten jaksottamisessa ja ennakoimisessa. Tällä tavoin saadaan aikaiseksi budjetteja, jotka pitävät ja tavoitteita, jotka tulevat saavutetuiksi.

Lisää tietoa ja resursseja

Keskeinen ongelma markkinoinnin suunnittelussa ja budjetoinnissa on se, että tulevan vuoden tapahtumia on hankala ennustaa. Tämän vuoksi sopivien markkinointikeinojen valitseminen on vaikeaa. Vaikeuskerrointa lisää myös se, ettei yrityksellä itsellään ole useinkaan riittävästi asiantuntemusta markkinoinnista ja erilaisten keinojen hyödyntämisestä – puhumattakaan ajasta ja resursseista. Markkinointisuunnitelman tulee olla riittävän yksityiskohtainen, mutta joustava. Markkinoinnin on kyettävä vastaamaan muuttuvin olosuhteisiin olematta ympäripyöreää myyntijargonia. Tässäpä haaste!

Yhteistyö markkinoinnin asiantuntijan kanssa helpottaa markkinoinnin haasteellisuutta, kun käytettävissä on aiempaa laajempi tietämys ja enemmän resursseja. Ammattilainen osaa jättää liikkumavaraa sinne, missä sitä tarvitaan ja rakentaa tiukat budjetti- ja aikataulurajat sinne, missä ne ovat tarpeen. Yhteistyökumppanin avulla yritys voi keskittyä omaan osaamisalueeseensa ja jättää markkinoinnin suunnittelun ja toteuttamisen ammattilaisten käsiin. Näin suunnitelmat muuttuvat toimenpiteiksi, toimenpiteet kustannuksiksi ja kustannukset ovat etukäteen tiedossa. Ammattitaitoinen yhteistyökumppani tuo vakautta koko yrityksen toimintaan.

Monimutkaisesta yksinkertaiseksi

Täsmällisesti aikataulutettu ja budjetoitu markkinointisuunnitelma on helppo hallita. Kun suunnitelma on jaoteltu riittävän pieniin osatavoitteisiin ja kokonaisuuksiin, muuttuu monimutkainenkin yksinkertaiseksi. Markkinointia ei pidä suunnitella ja toteuttaa pelkkien suurien ajatuslinjojen varassa, sillä parhaimmillaan se on yhtä täsmällistä toimintaa kuin varastokirjanpito tai taloushallinto. Markkinointiviestintä on onnistuessaan osa tavoitteellista yritystoimintaa, ei pelkästään ylimääräinen kuluerä kokonaisbudjetissa.

Markkinoinnin toimenpideohjelma laaditaan markkinointisuunnitelman perusteella. Toimenpiteisiin sisällytetään juuri yrityksen tavoitteisiin ja budjettiin sopivat markkinointitoimet. Tällaista toimenpideohjelmaa on lisäksi vaivatonta seurata ja seurannan tulokset ovat riittävän konkreettisia markkinoinnin onnistumisen arvioimiseksi. Konkreettinen arviointi taas antaa mahdollisuudet korjata laivan suuntaa tarvittaessa ja tehostaa toimintaa entisestään.

Suunnitellusti ja ennakoidusti kohdallaan

Compegra Oy on nykyaikaisen markkinoinnin ammattilainen. Tarjoamme asiakkaillemme selkeän ja ymmärrettävän syy-seuraus-suhteen markkinoinnin ja myynnin välille, jolloin markkinoinnin kustannukset voidaan nähdä hyväksyttävänä investointina. Hallitsemme kokonaisvaltaisen markkinoinnin; asiakkaille tuotetaan räätälöityjä ratkaisuja, joissa yhdistellään yhtä sujuvasti perinteistä markkinointiviestintää kuin modernejakin keinoja. Monipuolinen palveluvalikoimamme tuo asiakkaille selvää kilpailuetua ja säästöä, kun markkinoinnin jokainen osatekijä on suunnitellusti ja ennakoidusti kohdallaan.

Tags: ,

Comments are closed.