Monipuolinen markkinoinnin ammattilainen

Kumppanuuden perustana on asiakasyrityksen toimintaan ja tavoitteisiin tutustuminen. Compegra Oy:n laatima Liiketoimintatiedon Hankintametodi – Lihamylly on uudenlainen markkinoinnin työkalu, joka auttaa yritystä ja markkinoinnin asiantuntijaa muodostamaan yhteisen käsityksen yrityksen nykytilanteesta ja tavoitteista. Lihamylly on ilmainen palvelu, johon vastaamalla saadaan selkeä näkemys lähtötilanteesta ja tavoitteista. Monimutkaisten asiakokonaisuuksien selkeyttäminen tuo helpotusta markkinointisuunnitelman laatimiseen.

Markkinointisuunnitelman laatimisen ei siis tarvitse olla vaikeaa ja monimutkaista. Täsmällisillä työkaluilla vuoden 2009 markkinointisuunnitelma on tehokas ja tuloksellinen strategia, jonka vaikutukset mitataan saavutettuina tavoitteina, ei kulutettuina euroina.

Tags: , , ,

Comments are closed.