Markkinointisuunnitelma vuodelle 2009

Ensi vuoden markkinoinnin suunnittelu pitäisi olla käynnissä nyt. Markkinoinnin budjetointi ja markkinointitoimenpiteiden suunnittelu saattaa olla tuskallista tai kuolettavan yksinkertaista, kun edellinen vuosi kopioidaan sellaisenaan uuden suunnitelman pohjaksi. (katso tästä budjettimalli työskentelyn pohjaksi)

Toimiva markkinointi vaatii tavoitteiden asettamista. Markkinoinnille on olemassa monia mittareita, kuten brand awerenessiä yms. Nämä mittarit eivät ole relevantteja!

Markkinoinnin tavoitteet ovat johdettavissa yrityksen tavoitteista. Yhdessä asiantuntevan markkinoinnin suunnittelijan kanssa on voitava käydä keskustelua siitä, miten yrityksen vuodelle 2009 asettamiin tavoitteisiin pyritään markkinoinnin keinoin. Tietenkin markkinoinnin suunnittelijan tulee olla selvillä yrityksen toiminnasta ja tavoitteista!

Compegra Oy on perehtynyt markkinointiin monesta näkökulmasta. Markkinointi tuo tulosta esimerkiksi internetissä ja suoramarkkinoinnin keinoin. Compegra on myös panostanut yrityksen toimintaan tutustumiseen. Laatimamme metodi auttaa yritystä ja markkinoinnin asiantuntijaamme muodostamaan yhteisen käsityksen yrityksen nykytilanteesta ja tavoitteista. Metodi on nimeltään Liiketoimintatiedon Hankintametodi – Lihamylly.

Lihamyllyn väittämiin vastaamalla saadaan näkemys yrityksen nykytilasta ja tavoitteista. Väittämät on laadittu markkinointiviestinnän näkökulmasta, jolloin osoitettuihin osa-alueisiin on myös löydettävissä markkinoinnillisia ratkaisuja. Lihamylly on ilmainen palvelu.

Tutustu tarkemmin tästä.

Tags: , , , ,

One Response to “Markkinointisuunnitelma vuodelle 2009”

  1. [...] laatimisen ei siis tarvitse olla vaikeaa ja monimutkaista. Täsmällisillä työkaluilla vuoden 2009 markkinointisuunnitelma on tehokas ja tuloksellinen strategia, jonka vaikutukset mitataan saavutettuina tavoitteina, ei [...]