Markkinointi on kokonaisuus

Markkinoinnin oleellinen ajatus on, että kaikki osa-alueet pelaavat samaa peliä. Mainonnan, julkisuuden, myynninedistämisen ja henkilökohtaisen myyntityön on muodostettava kokonaisuus, jonka eri osatekijät vaikuttavat toisiinsa.

Markkinointia ei pitäisi ajatella yksittäisinä toimenpiteinä, vaan kiinteänä osana yrityksen toimintaa. Markkinointi sisältää myös muutakin kuin pelkän mainonnan – tai myyntityön. Yrityksen strategia tuotteidensa myymiseksi koostuu kokonaisuudesta, jossa yhdistellään erilaisia viestintäkeinoja. Paras kokonaisuus saadaan, kun suunnittelun alkuvaiheessa panostetaan tavoitteiden määrittelemiseen ja toteutettavaa ohjelmaa seurataan säännöllisesti ja mukautetaan saatujen tulosten perusteella.

Tags: , ,

Comments are closed.