Markkinointipalvelujen paketointimuoto nyt ja huomenna?

Meillä on mainostoimistoja, viestintätoimistoja, mediatoimistoja, digitoimistoja, tuotantotaloja ja strategisia kumppaneita.

“Tulevaisuudessa tarvitaan vain yksi markkinointiviestintäkumppani, strateginen digitoimisto.” (M&M 28.3.)

Miksi juuri digitoimisto? Siksikö, että nämä ruotsalaiset ovat aloittaneet digitoimistona ja nyt keksineet tarjota jotain sosiaaliseen mediaan? Kuka sen printtipuolen sitten hoitaa, vai poistuuko se kokonaan, kuten paperi toimistoista?

Kyllä mainostajat tarvitsevat kumppanin, joka ensisijaisesti ymmärtää mainostajan bisneksen ja sen tavoitteet. Sen jälkeen laaditaan strategia, joka hyödyntää parhaiten tavoitteita tukevia välineitä. Sitten toteutetaan strategia, seurataan sen vaikutusta ja tehdään muutoksia tulosten osoittamaan suuntaan.

Sen ei ole väliä, mikä nimi tälle paketille laitetaan. Tuloksen ovat tärkeitä.

Tags: ,

Comments are closed.